مدرسه فروش حرفه ای ( فراسل )

مدرسه فروش حرفه ای ( فراسل )

بی تردید کسب و کارها چه صنفی و چه صنعتی در هر مقطعی نیاز به فروشندگان حرفه ای دارند تا بتوانند موقعیت خود را در عرضه محصولات و خدمات بهبود بخشند. همچنین علاقمندانی با پتانسیل و انگیزه بالا وجود دارند که فروشندگی را یک شغل جذاب و پردرآمد می دانند و مترصد فرصت به جهت آموزش های حرفه ای در این زمینه می باشند. این دوره با هدف آموزش دقیق  و پرداختن به جزئیات کاربردی فروشندگانی توانمند را به صورت تضمینی پرورش می دهد.