مدرسه فروش جهانی ( فراملل )

مدرسه فروش جهانی ( فراملل )

جذاب ترین و عالی ترین نقطه در فروشندگی فروش در مقاطع فرامرزی است که هم درآمد ویژه ای را ایجاد می کند و هم لذت جهانگردی را به دنبال دارد. از آنجا که بسیاری از شرکت ها در مقاطع مختلف به صادرات و تعاملات در زمینه فروش محصول و خدمات فکر می کنند گامی فراتر برداشته و فروشندگان سازمان ها را به سمت فروشندگی بین المللی هدایت می نمائیم.