درباره ما

درباره ما

درباره فرامانی

آکادمی فرامانی با هدف ویژه پرورش فروشنده حرفه ای(فراسل) و فروشنده بین المللی (فراملل) ویژه کسب و کارها به صورت علمی وکاربردی و مبتنی بر فرهنگ ایرانیان فعالیت می نماید.

در حقیقت آکادمی فرامانی ایجاد و توسعه مسیرفروشندگی حرفه ای در سطوح داخلی و خارجی و همچنین ارتقاء سطح کیفی و کمی دانش کاربردی مدیران فروش وتعالی سازمان ها در طراحی استقرار و بهسازی نظام مدیریت بازار را دنبال  می کند.

تیم فرامانی

مشتریان

دکتر امید فدائی منش

مؤسس و رئیس هیئت مدیره

جناب آقای مرادی

 مدیرعامل فرامانی

جناب آقای هومن اسدزاده

مشاور مدیر عامل

جناب آقای علیرضا هدایتی فرد

کارشناس آموزش

سرکار خانم مریم رحیمی

کارشناس اجرایی

سرکار خانم یاسمن اقبال

مدیر آموزش

سرکار خانم فاطمه کاشفی

کارشناس آموزش