پیام دبیر علمی

میدانیم فروش و بازاریابی، علمی است که سراسر زندگی بشر را در بر میگیرد و در طول تاریخ هرجایی که محصول یا خدمتی در جهت تامین نیازها و خواسته های انسانی، تولید و ارائه میشده بحث فروش و بازاریابی ان نیز مطرح بوده. اما با اینکه بشر همیشه به نحوی درگیر فروش و بازاریابی بوده، به ندرت به طور علمی و تخصصی به یادگیری یا توسعه دانسته های خود در این علم پرداخته است.

در این راستا، نخستین اجلاس سراسری مدیران و کارشاناسان فروش و بازاریابی کشور، در نظر دارد برای ایجاد شبکه ارتباطی بین مدیران فروش و بازاریابی با هدف انتقال تجربیات و هم افزایی بین شرکت کنندگان و ارائه کارگاه ها و مورد کاوی های مرتبط با کاراگاهای ارائه شده به ایفای نقش بپردازدو

آکادمی فرامانی به عنوان دبیر خانه اجلاس برای تحقق این هدف متعالی دست کلیه ی متخصصان آکادمیک و اجرایی حوزه بازاریابی و فروش و کلیه هلدینگها، صنایع تولیدی بزرگ و کوچک، سازمانها، نهاد ها، دانشگاها، پژوهشگاه ها و انجمن های علمی را صمیمانه فشرده و از تجارب و دانش آنها بهره میبرد.

معرفی آکادمی فرامانی (دبیرخانه اجلاس)

آکادمی فرامانی به پشتوانه سالها تجربه موفق در طراحی و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی حوزه فروش و بازاریابی، سمینارها و همایشاهای علمی و با هدف ویژه پرورش فروشنده حرفه ای و بین المللی کسب و کار به صورت علمی، تجربه محور و مبتنی بر فرهنگ ایرانیان فعالیت مینمایند.
در حقیقت آکادمی فرامانی ایجاد و توسعه مسیر فروشندگی حرفه ای در سطوح داخلی و خارجی و همچنین ارتقاء سطح کیفی و کمی دانش کاربردی مدیران فروش و تعالی سازمان ها در طراحی استقرار و بهسازی نظام مدیریت بازار را دنبال میکند.

اهداف برگزاری اجلاس
 • اشنایی با نکات و روش های نوین مدیران جهانی فروش بازاریابی
 • انتقال تجربیات موفق یا منجر به شکست مدیران و کارشناسان فروش و بازاریابی با ارایه روشها و راهبردهای اجرایی (در سطح جهانی)
 • بررسی نکات، استراتژی ها، فرصتها و عوامل موثر در فرآیند در شرایط ناپایدار
 • گفتگو پیرامون چالش ها و راه کارهای موثر در سیستم فروش و بازاریابی
برگزارکنندگان اجلاس
سخنرانان اجلاس
محور ها و موضوعات مورد بحث

نخستین اجلاس سراسری مدیران و کارشناسان فروش و بازاریابی با هدف اجرای مؤثرتر اقدام به برگزاری اجلاس در سه سطح کارشناسان (تکنیک)، مدیران میانی و مدیران فروش (تاکتیک) و مدیران ارشد و مدیران عامل (استراتژی) نموده است.

روز اول (تکنیک) : در تمامی حوزه ها، تکنیک کوچک ترین واحد یادگیری یک مهارت است.

تکنیک یا فن به معنی راه بکارگیری مهارت های اساسی یا روش انجام ماهرانه کاری است.

* روش های توسعه فردی و شخصیتی ویژه فروشندگان

 • * بهسازی و تاثیر رفتار و ظواهر حرفه ای فروشندهگ
 • * تکنیک های اجرایی و موفق در بازارهای سنتی
 • * تکنیک ویژه کارشناسان فروش و بازاریابی
 • * راهکار های تقویت هوش هیجانی EQ
 • * مهارت های ارتباط حرفه ای
 • * 21 مهارت فروش ایرانی
 •  

روز دوم (تاکتیک) : تاکتیک به روش هایی گفته میشود که به وسیله آن،استراتژی به اجرا در می آید تا به هدف های مورد نظر برسد. پس تاکتیک، در خدمت استراتژی است.

 • نکات مهم در استقرار نظام CSM,CRM,CCM و تحقق راهبرد حفظ مشتری
 • * مهارت های عملیاتی تیم سازی و تیم داری
 • * چالش های تحقیقات بازار در ایران
 • * استراتژی های طراحی برنامه جامع بازاریابی
 • * نقش و کاربردهای مهندسی فروش
 • * راهبردها و استراتژی های دیجیتال مارکتینگ

روز سوم (استراتژی) : عبارت است از یک هدف کلی که در دراز مدت قابل محصور است. درواقع استراتژی یا راهبر عبارت است از تعییت اهداف، تصمیمات، سیاستها و اولویتهای اساسی در مورد یک هدف در یک حوزه خاص.

 • * برندینگ
 • * استراتژی قیمت گذاری
 • * مدیریت بازاریابی و فروش در شرایط رکود، بحران و ناچایداری
 • * داده کاوی (Data Mining) در فرآیند فروش و بازاریابی
 • * مدیریت ارزش و رقابت پذیری
 • * همسویی در راهبردها و اقدامات تحقیق و توسعه (R&D) و بازاریابی
 • * راهبردهای صادرات محصول، دانش فنی و خدمات

فرم ثبت نام در اجلاس

مرحله 1 از 2

50%