اهداف برگزاری اجلاس
 • 1. آشنایی با نکات و روش های نوین مدیران جهانی فروش بازاریابی
 • 2. انتقال تجربیات موفق یا منجر به شکست مدیران و کارشناسان فروش و بازاریابی با ارایه روشها و راهبردهای اجرایی (در سطح جهانی)
 • 3. بررسی نکات، استراتژی ها، فرصتها و عوامل موثر در فرآیند در شرایط ناپایدار
 • 4. گفتگو پیرامون چالش ها و راه کارهای موثر در سیستم فروش و بازاریابی
محور ها و موضوعات مورد بحث

نخستین اجلاس سراسری مدیران و کارشناسان فروش و بازاریابی با هدف اجرای مؤثرتر اقدام به برگزاری اجلاس در سه سطح کارشناسان (تکنیک)، مدیران میانی و مدیران فروش (تاکتیک) و مدیران ارشد و مدیران عامل (استراتژی) نموده است.

روز اول (استراتژی)

عبارت است از یک هدف کلی که در دراز مدت قابل محصور است. درواقع استراتژی یا راهبر عبارت است از تعییت اهداف، تصمیمات، سیاستها و اولویتهای اساسی در مورد یک هدف در یک حوزه خاص.

 • * برندینگ
 • * استراتژی قیمت گذاری
 • * مدیریت بازاریابی و فروش در شرایط رکود، بحران و ناپایداری
 • * داده کاوی (Data Mining) در فرآیند فروش و بازاریابی
 • * مدیریت ارزش و رقابت پذیری
 • * همسویی در راهبردها و اقدامات تحقیق و توسعه (R&D) و بازاریابی
 • * راهبردهای صادرات محصول، دانش فنی و خدمات
روز دوم (تاکتیک)

تاکتیک به روش هایی گفته میشود که به وسیله آن،استراتژی به اجرا در می آید تا به هدف های مورد نظر برسد. پس تاکتیک، در خدمت استراتژی است.

 • * مهارت های عملیاتی تیم سازی و تیم داری
 • * چالش های تحقیقات بازار در ایران
 • * استراتژی های طراحی برنامه جامع بازاریابی
 • * نقش و کاربردهای مهندسی فروش
 • * راهبردها و استراتژی های دیجیتال مارکتینگ
روز سوم (تکنیک)

در تمامی حوزه ها، تکنیک کوچک ترین واحد یادگیری یک مهارت است.تکنیک یا فن به معنی راه بکارگیری مهارت های اساسی یا روش انجام ماهرانه کاری است.

 • * روش های توسعه فردی و شخصیتی ویژه فروشندگان

  • * بهسازی و تاثیر رفتار و ظواهر حرفه ای فروشندهگ
  • * تکنیک های اجرایی و موفق در بازارهای سنتی
  • * تکنیک ویژه کارشناسان فروش و بازاریابی
  • * راهکار های تقویت هوش هیجانی EQ
  • * مهارت های ارتباط حرفه ای
  • * 21 مهارت فروش ایرانی

میدانیم فروش و بازاریابی، علمی است که سراسر زندگی بشر را در بر میگیرد و در طول تاریخ هرجایی که محصول یا خدمتی در جهت تامین نیازها و خواسته های انسانی، تولید و ارائه میشده بحث فروش و بازاریابی ان نیز مطرح بوده. اما با اینکه بشر همیشه به نحوی درگیر فروش و بازاریابی بوده، به ندرت به طور علمی و تخصصی به یادگیری یا توسعه دانسته های خود در این علم پرداخته است.

در این راستا، نخستین اجلاس سراسری مدیران و کارشاناسان فروش و بازاریابی کشور، در نظر دارد برای ایجاد شبکه ارتباطی بین مدیران فروش و بازاریابی با هدف انتقال تجربیات و هم افزایی بین شرکت کنندگان و ارائه کارگاه ها و مورد کاوی های مرتبط با کاراگاهای ارائه شده به ایفای نقش بپردازدو

آکادمی فرامانی به عنوان دبیر خانه اجلاس برای تحقق این هدف متعالی دست کلیه ی متخصصان آکادمیک و اجرایی حوزه بازاریابی و فروش و کلیه هلدینگها، صنایع تولیدی بزرگ و کوچک، سازمانها، نهاد ها، دانشگاها، پژوهشگاه ها و انجمن های علمی را صمیمانه فشرده و از تجارب و دانش آنها بهره میبرد.

آکادمی فرامانی به پشتوانه سالها تجربه موفق در طراحی و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی حوزه فروش و بازاریابی، سمینارها و همایشاهای علمی و با هدف ویژه پرورش فروشنده حرفه ای و بین المللی کسب و کار به صورت علمی، تجربه محور و مبتنی بر فرهنگ ایرانیان فعالیت مینمایند.
در حقیقت آکادمی فرامانی ایجاد و توسعه مسیر فروشندگی حرفه ای در سطوح داخلی و خارجی و همچنین ارتقاء سطح کیفی و کمی دانش کاربردی مدیران فروش و تعالی سازمان ها در طراحی استقرار و بهسازی نظام مدیریت بازار را دنبال میکند.

برگزارکنندگان اجلاس

فرم ثبت نام در اجلاس